Nasze usługi

NIEUCZCIWA KONKURENCJA


Nasze usługi

NIEUCZCIWA KONKURENCJANieuczciwa Konkurencja – Konkurencja w ekonomii określana jest jako niezbędny element konsumeryzmu. Niestety niektóre firmy w ramach konkurencji dopuszczają się działań, które negatywnie wpływają na rozwój wolnego rynku, pozycję innych przedsiębiorstw i bezpieczeństwo konsumentów.

Czyn nieuczciwej konkurencji

W myśl artykułu 3 ust. 1 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Definicja ta ma dość ogólny charakter, dlatego dalsza część aktu zawiera spis przykładowych czynów uznawanych za niezgodne z prawem.

Mogą to być:

  • wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa,
  • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług,
  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
  • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
  • utrudnianie dostępu do rynku,
  • nieuczciwa lub zakazana reklama,
  • a także wiele innych niestosownych zachowań.

Zadaniem naszych Detektywów w usłudze “Nieuczciwa Konkurencja” jest ustalenie, czy działania Twojej konkurencji są zgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub czy nie zagrażają interesom Twoim i Twoich klientów. Nasi pracownicy dotrą do niezbędnych informacji i dowodów, dzięki którym będziesz mógł dochodzić swoich praw w sądzie. Jeżeli chcesz ochronić swoje przedsiębiorstwo przed ewentualnymi stratami wywołanymi przez nieuczciwą konkurencję, przeprowadzimy dla Ciebie analizę ryzyka stosowania nieuczciwych praktyk przez Twoją konkurencję oraz zbierzemy odpowiedni materiał dowodowy.

Możesz chcieć też skorzystać z innej naszej usługi dotyczącej np. wywiadu środowiskowego


logo4

Nasz zespół biegłych sądowych i detektywów to profesjonaliści, którzy radzą sobie z najbardziej skomplikowanymi sprawami. Sprawy rozwodowe, ustalenia majątkowe i personalne, wykrywanie podsłuchów czy ekspertyzy z dziedziny informatyki śledczej to dla nas codzienność. Postaw na sprawdzoną Agencję Detektywistyczną, Prywatnych Detektywów oraz informatyków z zakresu CyberBezpieczeństwa.

InfoDetect Detektyw Lublin, Ekspertyzy, Cyberbezpieczeństwo

ul. Pana Balcera 6/9
Lublin, Lubelskie 20-631
Telefon: 733-075-325
Drugi telefon: +48817560221
Email: bok@infodetect.pl

Kontakt dla:
Detektyw Lublin
Detektyw Katowice
Detektyw Rzeszów
Tel: 733-075-325

InfoDetect Agencja Detektywistyczna & Detektyw przyjmują w Lublin, Warszawa, Katowice, Rzeszów, Kraków, Radom