Nasze usługi

BIEGŁY SĄDOWY I EKSPERTYZY


Nasze usługi

BIEGŁY SĄDOWY I EKSPERTYZY • Zebranie oraz analiza ogólnych informacji na temat przetwarzania danych osobowych w organizacji na podstawie wywiadów przeprowadzonych z administratorem danych osobowych oraz/lub przedstawicielami odpowiednich działów np.: kadry, płace, IT, HR czy marketing.
 • Określenie celu przetwarzania, podstaw prawnych, ustalenie zakresu oraz kategorii czynności przetwarzania danych.
 • Weryfikacja dotychczasowych działań wdrożeniowych, podjętych przez administratora danych lub powołanego inspektora ochrony danych.
 • Weryfikacja istniejącej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, pod kątem jej kompletności oraz aktualności w oparciu o Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i inne akty prawne.
 • Inspekcja wymaganych procedur : procedura postępowania w przypadku wystąpienia incydentu, procedura obsługi praw osób fizycznych wynikających z RODO.
 • Weryfikacja aplikacji, urządzeń oraz systemów informatycznych wykorzystywanych do procesów przetwarzania danych oraz określenie sposobu ich zabezpieczeń;
 • Zbadanie sposobów wypełniania fundamentalnego obowiązku informacyjnego, ciążącego na każdym administratorze względem klientów/pacjentów/interesariuszy, pracowników, kandydatów do pracy, oferentów przetargowych, osób monitorowanych.
 • Weryfikacja prowadzonych przez administratora rejestrów: rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr incydentów, rejestr upoważnień do przetwarzania danych, rejestr szkoleń pracowników, rejestr umów powierzenia DO.
 • Określenie zasadności powołania Inspektora Ochrony Danych, prowadzenia wymaganych rejestrów, ewidencji, upoważnień,  powierzeń czy stosowania metod szyfrowania danych;
 • Wizja lokalna obszarów i stanowisk przetwarzania danych uwzględniająca sposoby przechowywania oraz zabezpieczania przetwarzanych danych.
 • Sporządzenie i wydanie raportu pokontrolnego, który określa stan faktyczny wypełniania wszystkich zadań wynikających z obowiązujących przepisów, stwierdzone uchybienia oraz wydanie zaleceń pod kątem uzupełnienia czynności w obecnym modelu ochrony danych osobowych w organizacji.
 • Weryfikacja legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez stronę internetową: formularze kontaktowe, szyfrowanie połączenia, obowiązki informacyjne, polityka prywatności, polityka cookies;
 • Inspekcja obszaru objętego monitoringiem obejmująca m.in. kontrolę tablic informacyjnych, zasięg kamer, czas przechowywania zapisów czy sposób prawidłowego zabezpieczania i przekazywania zapisów. Kontrola treści regulaminu monitoringu oraz wewnętrznej procedury funkcjonowania monitoringu. Sprawdzenie upoważnień i powierzeń dla podmiotów mających dostęp do monitoringu;
 • Rzetelna wycena propozycji dalszej współpracy na podstawie tylko tych czynności oraz procesów i procedur, które nie zostały jeszcze wdrożone w organizacji lub wymagają uaktualnienia czy modyfikacji.

Jaki jest koszt usługi?
Typ usługi
Cena
Sprawdzenie telefonu pod kątem oprogramowania szpiegującego
Analiza zwykła 350 PLN netto
Sprawdzenie telefonu pod kątem oprogramowania szpiegującego, złośliwego, analiza biegłego
Ekspertyza z opisem 1200-1700 PLN netto

logo4

Nasz zespół biegłych sądowych i detektywów to profesjonaliści, którzy radzą sobie z najbardziej skomplikowanymi sprawami. Sprawy rozwodowe, ustalenia majątkowe i personalne, wykrywanie podsłuchów czy ekspertyzy z dziedziny informatyki śledczej to dla nas codzienność. Postaw na sprawdzoną Agencję Detektywistyczną, Prywatnych Detektywów oraz informatyków z zakresu CyberBezpieczeństwa.

InfoDetect Detektyw Lublin, Ekspertyzy, Cyberbezpieczeństwo

ul. Pana Balcera 6/9
Lublin, Lubelskie 20-631
Telefon: 733-075-325
Drugi telefon: +48817560221
Email: bok@infodetect.pl

Kontakt dla:
Detektyw Lublin
Detektyw Katowice
Detektyw Rzeszów
Tel: 733-075-325

InfoDetect Agencja Detektywistyczna & Detektyw przyjmują w Lublin, Warszawa, Katowice, Rzeszów, Kraków, Radom