Nasze usługi

BIEGŁY SĄDOWY I EKSPERTYZY


Nasze usługi

BIEGŁY SĄDOWY I EKSPERTYZY • Zebranie oraz analiza ogólnych informacji na temat przetwarzania danych osobowych w organizacji na podstawie wywiadów przeprowadzonych z administratorem danych osobowych oraz/lub przedstawicielami odpowiednich działów np.: kadry, płace, IT, HR czy marketing.
 • Określenie celu przetwarzania, podstaw prawnych, ustalenie zakresu oraz kategorii czynności przetwarzania danych.
 • Weryfikacja dotychczasowych działań wdrożeniowych, podjętych przez administratora danych lub powołanego inspektora ochrony danych.
 • Weryfikacja istniejącej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, pod kątem jej kompletności oraz aktualności w oparciu o Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i inne akty prawne.
 • Inspekcja wymaganych procedur : procedura postępowania w przypadku wystąpienia incydentu, procedura obsługi praw osób fizycznych wynikających z RODO.
 • Weryfikacja aplikacji, urządzeń oraz systemów informatycznych wykorzystywanych do procesów przetwarzania danych oraz określenie sposobu ich zabezpieczeń;
 • Zbadanie sposobów wypełniania fundamentalnego obowiązku informacyjnego, ciążącego na każdym administratorze względem klientów/pacjentów/interesariuszy, pracowników, kandydatów do pracy, oferentów przetargowych, osób monitorowanych.
 • Weryfikacja prowadzonych przez administratora rejestrów: rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr incydentów, rejestr upoważnień do przetwarzania danych, rejestr szkoleń pracowników, rejestr umów powierzenia DO.
 • Określenie zasadności powołania Inspektora Ochrony Danych, prowadzenia wymaganych rejestrów, ewidencji, upoważnień,  powierzeń czy stosowania metod szyfrowania danych;
 • Wizja lokalna obszarów i stanowisk przetwarzania danych uwzględniająca sposoby przechowywania oraz zabezpieczania przetwarzanych danych.
 • Sporządzenie i wydanie raportu pokontrolnego, który określa stan faktyczny wypełniania wszystkich zadań wynikających z obowiązujących przepisów, stwierdzone uchybienia oraz wydanie zaleceń pod kątem uzupełnienia czynności w obecnym modelu ochrony danych osobowych w organizacji.
 • Weryfikacja legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez stronę internetową: formularze kontaktowe, szyfrowanie połączenia, obowiązki informacyjne, polityka prywatności, polityka cookies;
 • Inspekcja obszaru objętego monitoringiem obejmująca m.in. kontrolę tablic informacyjnych, zasięg kamer, czas przechowywania zapisów czy sposób prawidłowego zabezpieczania i przekazywania zapisów. Kontrola treści regulaminu monitoringu oraz wewnętrznej procedury funkcjonowania monitoringu. Sprawdzenie upoważnień i powierzeń dla podmiotów mających dostęp do monitoringu;
 • Rzetelna wycena propozycji dalszej współpracy na podstawie tylko tych czynności oraz procesów i procedur, które nie zostały jeszcze wdrożone w organizacji lub wymagają uaktualnienia czy modyfikacji.

logo4

Nasz zespół biegłych sądowych i detektywów to profesjonaliści, którzy radzą sobie z najbardziej skomplikowanymi sprawami. Sprawy rozwodowe, ustalenia majątkowe i personalne, wykrywanie podsłuchów czy ekspertyzy z dziedziny informatyki śledczej to dla nas codzienność. Postaw na sprawdzoną Agencję Detektywistyczną, Prywatnych Detektywów oraz informatyków z zakresu CyberBezpieczeństwa.

InfoDetect Detektyw Lublin, Ekspertyzy, Cyberbezpieczeństwo

ul. Pana Balcera 6/9
Lublin, Lubelskie 20-631
Telefon: 733-075-325
Drugi telefon: +48817560221
Email: bok@infodetect.pl

Kontakt dla:
Detektyw Lublin
Detektyw Katowice
Detektyw Rzeszów
Tel: 733-075-325

InfoDetect Agencja Detektywistyczna & Detektyw przyjmują w Lublin, Warszawa, Katowice, Rzeszów, Kraków, Radom